Kurullar
Kongre Eş Başkanları
Dr. Aslı Hapa
Dr. Sercan Gücenmez
Dr. Zevcet Yılmaz

Dermatoloji Romatoloji Araştırmaları Grubu Derneği Yönetim Kurulu

Başkan
Dr. Aslı Hapa

Başkan Yardımcısı
Dr. Zevcet Yılmaz

Genel Sekreter
Dr. Sercan Gücenmez

Sayman
Dr. Berna Ülgen Altay

Üye
Dr. Önay Gerçik

Denetleme Kurulu
Dr. Serap Köran Karadoğan
Dr. Derya Bostan Ağırdıcı

Kongre Düzenleme Kurulu

Dr. Aslı Hapa
Dr. Berna Ülgen Altay
Dr. Derya Bostan Ağırdıcı
Dr. Elif Yıldırım
Dr. Emrah Koç
Dr. İsmail Uçar
Dr. Mete Kara
Dr. Önay Gerçik
Dr. Özge Altuğ Gücenmez
Dr. Serap Köran Karadoğan
Dr. Sercan Gücenmez
Dr. Zevcet Yılmaz

Düzenleme Kurulu alfabetik sıraya göre yazılmıştır.